• comercial@botelleroscma.com
  • (+34) 638 901 289

Responsabilitat

Protectors del medi ambient

Botelleros CMA és responsable dels seus actes i de les seves conseqüències. Som respectuosos amb el medi ambient reciclant i reforçant els mecanismes de prevenció de danys medi ambientals.

Solidaris

Estem compromesos amb la comunitat cercant el seu desenvolupament i benestar econòmic. Per aquesta raó som socis de la Creu Roja i estem oberts a millorar la societat.

Responsables pel que fa al mercat

Som responsables respecte al mercat mantenint un bon estàndard de qualitat de productes i serveis pels nostres clients. Aportem polítiques de transparència perquè el mercat tingui plenes garanties d'això.

Compromesos amb el nostre equip

Som responsables respecte al lloc de feina. Les nostres mesures estan encaminades a conciliar treball i família, a part d'oferir cursos i activitats de formació. El tracte cordial i respectuós forma part de nosaltres mateixos.